VT Accounting - шаблон joomla Новости
  •  info@berrinorhan.av.tr
  •  0212 425 22 22

Berrin Orhan Hukuk Bürosu, 1991-2001 yıllarında Gümrük Müsteşarlığında çalıştıktan sonra aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan, Av. Berrin ORHAN tarafından 2003 yılında kurulmuştur. 

10 yılı Gümrük Müsteşarlığında olmak üzere 26 yıllık mesleki tecrübesi ile Av. Berrin ORHAN’IN kurucusu olduğu Hukuk Büromuzun, başta Gümrük ve Kaçakçılık Hukuku, İdare Hukuku Ve Vergi Hukuku olmak üzere farklı hukuki alanlarda geniş deneyime ve uzmanlığa sahip hukukçu kadrosu bulunmaktadır.

Her biri kendi alanında uzman olan avukatlar, teknik uzmanlar ve asistanlarla iş birliği içerisinde, müvekkil çıkarlarını en üst seviyede gözeterek ve sır saklama prensiplerine içtenlikle bağlı kalarak, ihtiyaç duyulan her konuda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sağlamakta, müvekkillerin her türlü adli ve idari merciler nezdinde gereği gibi temsiline hizmet etmektedir. 

Bizimle iletişime geçmek veya randevu almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilir ve telefon ya da e-posta yolu ile bize ulaşabilirsiniz.Deneyimli ve alanında uzmanlaşan avukat ve danışman kadrosu ile uluslararası standartlarda hizmet sunan Avukatlık Büromuz, müvekkil portföyünde Türkiye’nin önde gelen şirketlerini ve kuruluşlarını barındırması, önemli özelleştirme ihalelerinde, kamu-özel işbirliği projelerinde, birleşme ve devralmalarda, önemli iş ortaklıklarının ve organizasyonların kurulmasında ve yönetilmesinde sunduğu hizmetler ile Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yerini almıştır.

Büromuz; kamulaştırma alanında, kamu-özel işbirliği gerektiren ihalelerde ve uzmanlaştığı diğer alanlarda valilik, belediye, ticaret odası, OSB yönetimleri gibi resmi ve yarı resmi birçok kurum ve kuruluşa; alacakların tahsili konusunda önemli bankalara; sektörel mevzuat konusunda önemli dernek ve sivil toplum kuruluşlarına hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamıştır.

Büromuz; “hukuki danışmanlık”, “dava-uyuşmazlıklar” ve “tahsili gecikmiş alacaklar” olmak üzere üç temel alanda hizmet sunmaktadır.

Hukuki danışmanlık kapsamında; müvekkillerimizin ticari faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri olası ihtilafların ortaya çıkmadan önlenmesi veya olası ihtilaflarda sürecin müvekkillerimiz lehine gelişmesini sağlamak amacıyla müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu çerçevede; yapılan sözleşmelere hukuki görüş bildirilmesi, şirketin aldığı önemli kararların hukuki açıdan incelenmesi, müvekkillerimizin iş hukukundan doğan yükümlülük ve haklarının tanımlanması, her türlü proje yönetiminde ilgili mevzuat ve olası riskler konusunda hukuki analiz yapılması ve benzeri konulara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Dava ve uyuşmazlıklar alanında; müvekkillerimizin ticari faaliyetlerine ilişkin üçüncü taraflar ile yaşadıkları uyuşmazlıkları yargı yoluna başvurmadan sulhen çözüme kavuşturmak, uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin haklarını korumak amacıyla yargı sürecini başlatmak, müvekkillerimiz aleyhinde açılmış davaların takibini yapmak ve buna benzer yargıya intikal eden veya intikal etmesi gereken konularda avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Tahsili gecikmiş alacaklar konusunda; müvekkillerimizin alacaklarının hukuki açıdan değerlendirilerek risklerinin belirlenmesi ve raporlanması, alacaklara ilişkin borçlularla müzakere edilmesi, alacakların yeniden yapılandırılması, alacakların tahsiline yönelik hukuki öneriler sunulması, alacağın tahsili için adli ve idari mercilere gerekli başvuruda bulunulması, alacakların satışında hukuki destek verilmesi ve benzeri konularda hukuki hizmetler sunmaktayız.

Avukatlık Büromuz ağırlıklı olarak; ticaret ve şirketler, iş, vergi, icra-iflas, birleşme ve devralma, sigorta ve tazminat, fikri ve sınaî haklar, gayrimenkul ve imar, enerji ve doğal kaynaklar, bilgi ve iletişim, rekabet ve yabancı yatırımcılar hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir.