VT Accounting - шаблон joomla Новости
  •  info@berrinorhan.av.tr
  •  0212 425 22 22

Gümrük idarelerinde görev yapan personel hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçakçılık fiiline yardım, iştirak veya müsamaha ya da bundan mütevellit 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen görevi ihmal veya kötüye kullanma gibi suçların işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ve ceza davalarında temsil.

Bunun yanında, yine gümrük personeli hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca açılan soruşturma ve kovuşturmalarda müvekkili temsil. Ayrıca, gümrük personelinin Gümrük Kanunundan doğan görevlerini yerine getirmediği veya noksan yerine getirdiği gerekçesiyle Hazine zararının memurdan rücüen tahsiline ilişkin idari veya adli uyuşmazlıklar.