VT Accounting - шаблон joomla Новости
  •  info@berrinorhan.av.tr
  •  0212 425 22 22

Gümrük Kanunu ile de irtibatlı bir şekilde serbest dolaşıma giriş, ihracat, dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme gibi gümrük rejimlerinin yanında; ticaret politikası önlemleri gibi dış ticaret mevzuatının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların takibi

Dış satıcıya karşı, dampinge karşı önlem veya gözetim gibi yerli üreticiyi olumsuz etkileyen ticaret politikası önlemlerinin yürürlüğe konulmasını sağlamak amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi. Uluslararası taşıma ve satım akdinden doğan dava ve uyuşmazlıkların takibi.